ELEKTROMONTÁŽE, FOTOVOLTAIKA, HROMOSVODY,REVIZE, CCTV, EZS, SÁDROKARTÓNY...

Představení firmy...
Na českém trhu působíme od roku 1993 a uskutečňujeme montáže a dodávky jak ve státních institucích, tak i v soukromém sektoru. Realizujeme novostavby i rekonstrukce. Oblast působnosti firmy jsou především střední Čechy, ovšem vzdálenost pro nás není překážkou. Cílem naší společnosti je poskytovat služby nejvyšší kvality. To se nám, doufáme, daří… Přesvědčte se!

ELEKTRO REVIMONT
Sídlo: Vikova 1111, Slaný
Kontakt : +420 608 949 422
E-mail: info@elektrorevimont.cz

Novinky


31.12.2020

Hledáme kolegy do týmu!


30.12.2020

Přejeme Vám do nového roku 2021!


3.1.2018

Spustili jsme nový web pro EZS a CCTV.


Archiv novinek

 

Klub elektromontérů ABB

Klub elektromontérů ABBVíce info zde.

Eaton klub elektrotechniku

TOPlist

Kabelové topné systémy

1) Podlahové vytápění
2) Ochrana venkovních ploch před sněhem a náledím
3) Ochrana okapů před zamrznutím

Podlahové vytápění

Fyzikální vlastnosti podlahového vytápění

Smyslem vytápění objektu je udržovat po celou topnou sezónu vyrovnanou teplotu. K tomuto účelu se nejlépe hodí nízkoteplotní velkoplošný sálavý systém – tedy podlahové vytápění.

Topení

1 - podlaha
2 - lepidlo
3 - betonová (anhydritová) vrstva se zalitými topnými kabely a čidly
4 - PE-fólie
5 - tepelná izolace
6 - základová deska (nosná konstrukce)

Konvenční topné systémy využívají cirkulaci vzduchu. Vzduch je ohříván radiátorem nebo topnou spirálou, stoupá vzhůru a od něho se ohřívá místnost. Teplota vzduchu v místnosti tak je vždy vyšší, než teplota stěn, nábytku, podlahy, atd. Teplý vzduch se hromadí u stropu. Vytápět je proto nutné na teplotu o 2 – 3°C vyšší než by bylo třeba, nebo se smířit s tím, že spodní část místnosti zůstane chladná. Při větrání pak ohřátý vzduch unikne okny a vytápění začíná nanovo.

Topení

Při použití sálavých systémů je cirkulace vzduchu minimální. Teplo sálající ze zdroje ohřívá stěny, strop i nábytek v místnosti, odráží se zpět a místnost je tak prohřáta rovnoměrněji. Při větrání je vzduch v místnosti vyměněn, ale teplo akumulované v místnosti zůstává.

Topení

U podlahových sálavých systémů pak navíc sálavé teplo vychází z podlahy a místnost je tedy vytápěna zdola. První se tedy ohřeje spodní polovina místnosti, ve které se člověk pohybuje. Termostaty, ovládající topné systémy jsou montovány do výšky max. 1,5 m a na vyhřátí spodní poloviny místnosti reagují okamžitě. Proto lze nastavit odpínání při teplotě nižší o asi 2 – 3°C než u konvenčních systémů; každý ušetřený 1°C znamená 5-6% nákladů na vytápění. Podlahové vytápění tedy pouze díky svým fyzikálním vlastnostem (a bez ohledu na zdroj energie) přináší úsporu cca 10 - 15% provozních nákladů.

Náklady na vytápění

Náklady na energie v domácnosti jsou součtem několika položek. Domácnost, která je elektřinou vytápěna, má veškeré náklady vyčísleny na jedné faktuře; ostatní domácnosti mají náklady oddělené – uhlí+elektřina, plyn+elektřina atd. Roční náklady na vytápění objektů nelze posuzovat jen podle aktuálně platných cen jednotlivých paliv (jak to činí autoři novinových článků), ale jako dlouhodobé náklady celého objektu, tj. podíl pořizovacích nákladů + spotřebovaná elektřina + spotřebovaný plyn, uhlí, LTO apod.

Obecně platí, že elektrické podlahové systémy mají zhruba poloviční pořizovací náklady, mírně vyšší náklady na „topnou kilowathodinu" a díky „přímotopné" sazbě (D45, D46) velmi levný provoz ostatních domácích spotřebičů (lednice, TV atd.). V součtu nákladů je pak elektrické přímotopné vytápění cenově srovnatelné nebo levnější než např. radiátorové systémy na zemní plyn.

Typy vytápění

Typy vytápění s skladba podlahy

Topení Topení Topení

Způsob použití systému

Podlahový topný systém lze využít v zásadě dvojím způsobem. Může se jednat o hlavní vytápění, nebo o doplňkový ohřev podlahy (temperování). Hlavní vytápění má za úkol zajistit dostatečnou teplotu v místnosti po celý rok. Topné kabely zalíváme do horní poloviny betonové desky (hloubka uložení asi 3 – 5 cm); setrvačnost systému obvykle 2 – 4 hodiny napomáhá udržet vyrovnanou teplotu v místnosti. Temperování podlahy bývá zpravidla navrženo pro přerušované ohřátí vybrané části podlahy s tím, že hlavní vytápění zajišťuje jiný zdroj tepla . Tenkovrstvé topné systémy (rohože, soupravy Teplá dlažba) instalujte do vyrovnávací stěrky nebo lepidla (hloubka uložení 1 - 2 cm) přímo pod krytinu. Minimální setrvačnost systému (30 – 60 min.) umožňuje spínat vytápění i na krátké denní úseky (ráno + večer).

Požadavky na stavební konstrukci

Pro instalaci podlahového topného systému je vhodné vytvořit konstrukci podlahy jako těžkou plovoucí podlahu. Betonová deska je odlita na vrstvě tepelné izolace; od stěn je oddělena dilatačními spárami. Velké plochy nebo nepravidelné tvary jsou rovněž rozděleny na menší pravidelné celky. Jako tepelná izolace se nejčastěji používá podlahový polystyren s objemovou hmotností 25kg/m3. Tloušťka tepelné izolace se pohybuje v rozmezí 30 – 120 mm v závislosti na typu systému a umístění místnosti.

Regulace systému

K řízení elektrických podlahových systémů používáme zásadně přesné elektronické termostaty. Každý 1°C navíc znamená růst nákladů o asi 5%. Proto je třeba zabránit zbytečnému kolísání teploty během vytápění a naprogramovat termostatu ekonomické poklesy teploty na noc. Pro doplňkový ohřev podlahy (temperování) se používají regulátory s podlahovým teplotním senzorem. Snímána je teplota podlahy, regulátor není ovlivněn provozem jiného topidla. Pro hlavní vytápění doporučujeme použít termostaty s prostorovým teplotním senzorem, nebo regulátory, které snímají teplotu podlahy a vzduchu současně. V tomto případě je řídící hodnotou teplota vzduchu; podlahový senzor kontroluje překročení hranice, při které se teplota podlahy stává nepříjemnou.

Ochrana venkovních ploch před sněhem a náledím

Potřebný výkon

Výkon potřebný k ochraně venkovních ploch je závislý na skladbě vyhřívané plochy a na způsobu jejího ochlazování. Je nutné rozlišit plochy ochlazované jednostranně (na rostlém terénu) a plochy ochlazované z obou stran (mosty, rampy, visutá schodiště). Pro návrh topného systému v běžných podmínkách pro plochy na rostlém terénu se používá tabulka pro určení výkonu firmy V-systém, s jejíž pomocí je možné na základě znalosti vlastností jednotlivých vrstev chráněné plochy potřebný výkon určit. Návrh vychází z požadavku odstranit asi 2 cm napadaného sněhu za hodinu a vyhřátí povrchu plochy na +1°C. Při návrhu výkonu pro plochy vystavené extrémním podmínkám nebo při zvýšených požadavcích na bezpečnost je nutné provést upřesňující výpočty.

Pokyny pro instalaci

Topné kabely se ukládají do vrstvy betonu nebo do pískového lože. Kabely je nutné umístit co nejblíže k povrchu. U oboustranně ochlazovaných ploch se jako izolace používají desky z extrudovaného polystyrenu nebo pěnového polyuretanu. Pro plochy na rostlém terénu je nejjednodušším a zároveň nejlevnějším řešením využití vrstvy kameniva frakce 16 - 32 mm, o tloušťce 15 - 30 cm. Kamenivo tvoří pórovitou izolační vrstvu, bránící úniku tepla z vyhřívané desky, nebrání však prostupu latentního tepla naakumulovaného v podloží. Navíc se jedná o běžně užívanou technologii při výstavbě zpevněných venkovních ploch, sloužící zároveň jako drenážní vrstva.

Topení

Regulace

Topný systém lze spínat ručně, což je sice řešení investičně nejlevnější, je však zcela závislé na lidském faktoru. To se většinou nepříznivě projeví na provozních nákladech i na spolehlivosti. Firma V-systém nabízí pro řízení vyhřívání venkovních ploch speciální regulátory snímající nejen teplotu, ale i přítomnost vody v jakémkoliv skupenství na povrchu chráněné plochy. Speciálně pro tento účel byl vyvinut sněžný regulátor ETO. Vlhkost je snímána čidlem ETOG-55, zapuštěným do plochy na jednom nebo více místech. Kdykoliv klesne teplota pod nastavenou mez a zároveň čidlo vlhkosti zaregistruje přítomnost vody, zapíná regulátor topný systém. Pokud není žádná z obou podmínek splněna, topný systém je vypnut.

Topení Topení

Ochrana okapů před zamrznutím

Hlavní výhody použití topných kabelů k ochraně okapů

  • snadné, rychlé a spolehlivé
  • minimální spotřeba energie
  • topný kabel TO-2R odolný vůči vnějším mechanickým zásahům
  • snadná regulace

V zimě se často setkáváme s problémy, jakými jsou zatékáním do objektu, padající rampouchy ohrožující chodce, poškození fasády apod. Společným jmenovatelem a příčinou všech těchto nebezpečných jevů, spojených s ekonomickými škodami, je zamrzání vody stékající ze střechy do okapů a okapových svodů. Topné kabely TO-2R instalované v okapových žlabech, svodech, úžlabích a na okraji střech všem těmto problémům spolehlivě zamezí a zajistí průchodnost okapů i svodů za všech podmínek.

Regulátory používané pro ochranu okapů

Topné kabely TO-2R v okapech je možné ovládat ručně. To je sice řešení investičně nejlevnější, lze ho ale doporučit pouze u nízkých instalovaných výkonů (do cca 500 až 700W). Systém je však zcela závislý na lidském faktoru, což se většinou nepříznivě projeví na provozních nákladech i na spolehlivosti. Firma V-systém elektro nabízí pro řízení vyhřívání střešních okapů široký sortiment regulátorů v různých cenových relacích, které zajistí hospodárnější provoz.Speciálně pro regulaci systémů ochrany okapů byly vyvinuty intervalové termostaty (DTR - pro umístění na fasádu a ETR - pro umístění do rozvaděče), které spínají topný okruh pouze v nastaveném pásmu teplot, kdy skutečně hrozí zamrznutí okapu (např. -5°C až +3°C).Pro instalace většího rozsahu doporučujeme použití regulátoru ETO vybaveného vlhkostním a teplotním čidlem. Jeho vyšší pořizovací cenu kompenzují snížené provozní náklady systému. Tento regulátor spíná topný okruh pouze v případě, že jsou splněny obě podmínky, tj. teplota je v nebezpečném pásmu a v okapu je voda. Jinak je topný okruh vypnut. Regulátor ETO má oproti jiným výrobkům této kategorie výhodu připojení dvou čidel vlhkosti.

Topení

Stanovení potřebného výkonu

Při návrhu potřebného výkonu je nutné přihlédnout k mnoha faktorům, jako například rozměry, sklon a orientace střechy, typ střešní krytiny, klimatické podmínky apod. Zjednodušeně lze říci, že u běžných, dostatečně zateplených objektů (tzv. studené střechy) s podstřešním žlabem dochází k odtávání sněhu na střeše až při teplotách okolo bodu mrazu. Obvykle se zde používá výkon okolo 40 W/m žlabu i svodu. U nezateplených střešních konstrukcí (tzv. teplé střechy) dochází vlivem tepla pronikajícího střešním pláštěm k odtávání sněhu i při teplotách hluboko pod bodem mrazu. Z toho důvodu je nutné použít vyšší instalovaný výkon. Obvykle se používá výkon 40 – 60W/m.

Mechanické upevnění kabelu

Pro upevnění topných kabelů v okapech, svodech i v úžlabích nabízíme širokou paletu fixačních prvků. Univerzálně lze použít speciální systém SYFOK, tvořený ocelovým lankem, na kterém jsou v určitých rozestupech upevněny plastové příchytky pro kabel. Pro běžné půlkulaté okapy je možné použít plastové úchyty na okraj okapu.Pro atypické okapy, úžlabí a podobně se používá celá řada dalších prvků z plastu nebo z materiálů běžných v klempířských konstrukcích (Cu, Al, ZnTi, pozink), např. pomocí pásu GRUFAST, přípravku SYFOK nebo plastové distanční lišty.

Kabelové topné systémy