ELEKTROMONTÁŽE, FOTOVOLTAIKA, HROMOSVODY,REVIZE, CCTV, EZS, SÁDROKARTÓNY...

Představení firmy...
Na českém trhu působíme od roku 1993 a uskutečňujeme montáže a dodávky jak ve státních institucích, tak i v soukromém sektoru. Realizujeme novostavby i rekonstrukce. Oblast působnosti firmy jsou především střední Čechy, ovšem vzdálenost pro nás není překážkou. Cílem naší společnosti je poskytovat služby nejvyšší kvality. To se nám, doufáme, daří… Přesvědčte se!

ELEKTRO REVIMONT
Sídlo: Vikova 1111, Slaný
Kontakt : +420 608 949 422
E-mail: info@elektrorevimont.cz

Novinky


24.12.2021
Přejeme Vám do nového roku 2022!


31.12.2020

Hledáme kolegy do týmu!


30.12.2020

Přejeme Vám do nového roku 2021!Archiv novinek

 

Klub elektromontérů ABB

Klub elektromontérů ABBVíce info zde.

Eaton klub elektrotechniku

TOPlist

Revizní činnosti

Co můžeme nabídnout?

1) Revize elektroinstalace budov dle ČSN 33 1500, 33 2000-6 a 33 2000-6-61
2) Revize, kontroly el. spotřebičů dle ČSN 33 1610
3) Revize, kontroly el. ručního nářadí dle ČSN 33 1600
4) Revize hromosvodů dle ČSN EN 62305 a ČSN 341390

Co je to revize elektrického zařízení?

Revize se skládá z prohlídky, ověření všech parametrů měřením, zkoušky chodu, označení elektrického zařízení štítkem. Na závěr revize je vyhotoven protokol o vykonání revize, ve kterém se zhodnotí celkový stav elektrického zařízení, případné nedostatky a termín příští revize.Podobný postup je i při revizi elektroinstalací.

Jaké jsou lhůty revizí?

Četnost revizí je stanovena u instalací jak s ohledem na prostředí, tak i podle druhu objektu, ve kterém je elektroinstalace nebo elektrické zařízení umístěno. U ručního elektrického nářadí a elektrických spotřebičů je nutné sledovat počet hodin provozu za rok, třídu ochrany a způsob manipulace při provozu. V platných technických normách a předpisech jsou minimální lhůty pro jednotlivá elektrická zařízení uvedeny.

1) Lhůta pravidelných revizí dle druhu prostředí podle ČSN 33 1500

Pořadové číslo

Druh prostředí

Revizní lhůty v rocích

Přiřazení dle ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-5-51

1

Normální

5

AA4, AB5, BC2 a XX1 pro ostatní

2

Studené

3

AA2, AA6, AB1, AB2, AB6 Až AB8, AE6, AK2, AL2

3

Horké

3

AA2, AA6, AB1, AB2, AB6 Až AB8, AE6, AK2, AL2

4

Vlhké

3

AA2, AA6, AB1, AB2, AB6 Až AB8, AE6, AK2, AL2

5

Mokré

1

AD2 až AD8, AF4

6

Se zvýšenou korozní agresivitou

3

AA2, AA6, AB1, AB2, AB6 Až AB8, AE6, AK2, AL2

7

S extrémní korozní agresivitou

1

AD2 až AD8, AF4

8

Prašné s prachem nehořlavým

3

AA2, AA6, AB1, AB2, AB6 Až AB8, AE6, AK2, AL2

9

S otřesy

2

AG2, AG3, BE2, BE3

10

S biologickými škůdci

3

AA2, AA6, AB1, AB2, AB6 Až AB8, AE6, AK2, AL2

11

Pasivní s nebezpečím požáru

2

AG2, AG3, BE2, BE3

12*

Pasivní s nebezpečím výbuchu

2

AG2, AG3, BE2, BE3 bez nebezpečí výbuchu

13

Venkovní

4

AB1 až AB3, AB6 až AB8 + AD3 až AD5 + ostatní vlivy podle místní situace

14

Pod přístřeškem

4

AB1 až AB3, AB6 až AB8 + AD3 až AD5 + ostatní vlivy podle místní situace

*Nevztahuje se na ochranný prostor, který nehraničí se žádným stupněm nebezpečí výbuchu – tyto prostory se revidují jako bez nebezpečí výbuchu.

2) Lhůty pravidelných revizí dle druhu prostoru a rizika ohrožení osob

Pořadové číslo

Druh prostoru dle rizika ohrožení osob

Revizní lhůty v rocích

Přiřazení dle ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-5-51

1

Prostory určené ke shromažďování více než 250 osob (např. v kulturních a sportovních zařízeních atd.)

2

BD3, BD4

2*

Zděné obytné a kancelářské budovy

5

BD1

3

Rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely a jiná rekreační zařízení

3

BD4, BA2

4*

Objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti C2, C3

2

CA2

5

Pojízdné a převozné prostředky

1

 

6

Prozatímní zařízení staveniště

0,5

 

*Nevztahuje se na bytové prostory a příslušenství bytu.

3) Lhůty pravidelných revizí hromosvodů podle ČSN EN 62305

Pořadové číslo

Druh objektu

Revizní lhůty v rocích

Přiřazení dle ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-5-51

1

Objekty s prostory s prostředím s nebezpečím výbuchu nebo požáru, objekty konstruované ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1, C2, C3

2

BE2, BE3, CA2

2*

Ostatní

5

Všechny kromě BE2, BE3, CA2

*Platí i pro ochranné prostory, které nehraničí se žádným prostorem se stupněm nebezpečí výbuchu.

4) Lhůty pravidelných revizí a kontrol el. spotřebičů dle normy ČSN 33 1610

Skupina el. spotřebičů

Spotřebiče držené v ruce

Přenosné spotřebiče

Nepřenosné a připevněné spotřebiče

Kontrola

Revize

Kontrola

Revize

Kontrola

Revize

A
Spotřebiče poskytované formou pronájmu

Vždy před jejich vydáním uživateli

Vždy před jejich vydáním uživateli

Vždy před jejich vydáním uživateli

B
Spotřebiče používané ve venkovním prostoru

Před použitím

1x za 3 měsíce

Před použitím

1x za 3 měsíce

Před použitím

1x za 6 měsíců

C
Spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních stavbách

Před použitím

1x za 6 měsíců

Před použitím

1x za 12 měsíců

Před použitím

Dle ČSN 33 1500

D
Spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách (školy, kluby, hotely atd.)

1x za týden

1x za 12 měsíců

1x za měsíc

1x za 12 měsíců

1x za 3 měsíce

Dle ČSN 33 1500

E
Spotřebiče používané při administ. činnosti

1x za měsíc

1x za 24 měsíců

1x za 6 měsíců

1x za 24 měsíců

1x za 12 měsíců

Dle ČSN 33 1500

5) Lhůty pravidelných revizí ručního nářadí dle normy ČSN 33 1600

Skupina

Třída ochrany spotřebiče

Nejméně jednou za

A
S nářadím se pracuje jen občas (do 100 provozních hodin za rok)

I, II,
III

6 měsíců
12 měsíců

B
S nářadím se pracuje často krátkodobě od 100 do 250 pracovních hodin za rok)

I, II,
III

6 měsíců
12 měsíců

C
S nářadím se pracuje často delší dobu (více než 250 pracovních hodin za rok)

I, II,
III

6 měsíců
12 měsíců

Co se zjištěnými nedostatky?

Zvládneme i tento problém. Po vzájemné dohodě s Vámi jsme schopni odstranit zjištěné nedostatky .

Proč se vůbec revize provádějí?

Nejdůležitějším důvodem provádění revizí elektrických zařízení je ochrana zdraví při práci s nimi, aby nedošlo k poškození zdraví a majetku. V případě nedodržení platných předpisů a norem hrozí vysoké postihy. V případě škodné události pojišťovny žádají potvrzení, že byly splněny všechny zákonné podmínky a v případě nedodržení je kráceno pojistné plnění.

Revizní činnosti