ELEKTROMONTÁŽE, FOTOVOLTAIKA, HROMOSVODY,REVIZE, CCTV, EZS, SÁDROKARTÓNY...

Představení firmy...
Na českém trhu působíme od roku 1993 a uskutečňujeme montáže a dodávky jak ve státních institucích, tak i v soukromém sektoru. Realizujeme novostavby i rekonstrukce. Oblast působnosti firmy jsou především střední Čechy, ovšem vzdálenost pro nás není překážkou. Cílem naší společnosti je poskytovat služby nejvyšší kvality. To se nám, doufáme, daří… Přesvědčte se!

ELEKTRO REVIMONT
Sídlo: Vikova 1111, Slaný
Kontakt : +420 608 949 422
E-mail: info@elektrorevimont.cz

Novinky


31.12.2020

Hledáme kolegy do týmu!


30.12.2020

Přejeme Vám do nového roku 2021!


3.1.2018

Spustili jsme nový web pro EZS a CCTV.


Archiv novinek

 

Klub elektromontérů ABB

Klub elektromontérů ABBVíce info zde.

Eaton klub elektrotechniku

TOPlist

V rámci sádrokartonářských prací

Sádrokartonové konstrukce

Systémy sádrokartonových konstrukcí se dnes hojně používá v občanských, průmyslových i bytových stavbách. O systémech se mluví proto, že teprve celá sádrokartonová konstrukce složená z jednotlivých komponentů zaručuje odpovídající užitečné, technické a estetické funkce. Vynecháte-li některé komponenty či je nahradíte nesystémovými, může to mít pro sádrokartonové konstrukce velmi neblahé následky.Pro práci se sádrokartonem se rovněž často užívá termín (suchá výstavba). Jde o souhrnný název pro technologie stavění, při kterých se v minimální míře používají mokré procesy či jsou zcela vyloučeny.

Sádrokarton

Se sádrokartonovými konstrukcemi se ve světě setkáme ve formě vnitřních nenosných stěn (příček), předsazených stěn, instalačních příček, suchých omítek, šachtových stěn, podhledů, suchých podlah, obkladů ocelových i dřevěných nosníků a sloupců, nepostradatelné jsou při provádění podkroví, oblíbené při přestavbách stárnoucích umakartových jader. Nesmíme zapomenout ani na náročné prvky dotvářející interiér, jako jsou ohýbané sádrokartonové konstrukce(jak ve formě obloukových příček, tak stropů), akustické děrované podhledy,fabiony z ohýbaných sádrokartonových desek.Vyloženě technickou lahůdkou je potom kopule ze sádrokartonu, která jen podtrhuje možnosti sádrokartonových systémů. Přestože výčet druhů konstrukcí je poměrně dlouhý, všechny spojuje jediný materiál – sádrokartonová deska.

Sádrokarton

Sádrokartonové konstrukce, ač se to mnohým může zdát překvapivé, vykazují při cca pětkrát nižší plošné hmotnosti akustické vlastnosti srovnatelné s klasickými materiály, jako jsou plné cihly. To vede k podstatným úsporám v použité nosné konstrukci stavby (není tolik zatížena). Malá hmotnost sádrokartonových konstrukcí je důležitá u novostaveb a ještě důležitější při rekonstrukcích, protože dříve hojně používané dřevěné stropy lze zatěžovat novými konstrukcemi jen minimálně. Vedle běžného požadavku na zajištění zvukové izolace mezi dvěma místnostmi (ať již formou příčky, podhledu, či předsazené stěny) dokáží sádrokartonové konstrukce i upravit, jednoduše řečeno, ozvěno v místnosti, což jistě mnozí znají např. z velkých sálů. Použitím sádrokartonových konstrukcí děrovaných desek lze totiž podstatně snížit odrazivost zvuku od stěn a stropů. Kombinace děrovaného a plného sádrokartonu se tak využívá ve školách, koncertních a přednáškových sálech či nahrávacích studiích, aby bylo dosaženo optimální a rovnoměrné srozumitelnosti řeči či hudby ve všech částech místnosti. Kromě akustických vlastností nabízí děrovaný sádrokarton i reprezentační vzhled. Ve výčtu akustických vlastností potom nesmíme zapomenout na sádrokartonové lehké plovoucí podlahy, které při své minimální hmotnosti zajišťují snížení přenosu kročejového hluku mezi místnostmi a hlavně nikdy nevržou. Vedle akustických vlastností stojí za zmínku i vlastnost protipožární, na které pamatuje i Stavební zákon, resp.související normy. Přestože již slovo sádrokarton obsahuje slovo karton, sádrokartonové konstrukce a především potom sádrokartonová deska je nehořlavá a z hlediska požáru nepředstavuje pro stavbu zvýšení požárního zatížení – prostě nehoří. Sádrokartonové konstrukce se využívají k protipožární ochraně ostatních stavebních konstrukcí, jako jsou např. dřevěné či ocelové prvky či členění stavby na požární úseky.(Souhrnně se tomuto způsobu zvýšení požární bezpečnosti stavby říká pasivní požární ochrana).Pro běžného člověka mají tyto vlastnosti rozhodující vliv např. výstavbě podkroví, kde je třeba zajistit sádrokartonem hned několik funkcí. Především požární odolnost samotné střechy, abychom v případě požáru měli čas na únik z objektu, dále zabránění přestupu požáru na okolní objekty (např. u řadových domů) nebo obráceně a konečně sádrokarton může úspěšně zabránit rozšíření požáru po vlastní budově. Rovněž pro rozvod elektřiny po domě má nehořlavost sádrokartonu svůj půvab.

Sádrokarton

Z hlediska vlivu na životní prostředí a mikroklimatu interiéru jsou zcela jistě sádra a produkty z ní jedním z nejekologičtějších materiálů.Již zpracování výchozí suroviny pro výrobu sádrokartonu - energosádrovce – je významným příspěvkem k ochraně životního prostředí, neboť ho není třeba těžit. Celosvětově je ho spíše nadbytek, protože ho jako vedlejší produkt dodávají výrobci elektřiny a tepla. Sádrokarton je plně recyklovatelný. Rostoucí vážnosti, s jakou je zvláště v zahraničí posuzován vliv stavby a použitých materiálů na životní prostředí, svědčí i to, že zvláště u státních zakázek je ekologická nezávadnost důležitým kritériem výběru dodávky. Běžnému spotřebiteli nabízí stavební materiály na bázi sádry především regulaci vzdušné vlhkosti. Sádra nadbytečnou vzdušnou vlhkost (např. při vaření) absorbuje a při pozdější snížení vlhkosti ji opět do místnosti uvolňuje, což prospívá především našemu dýchání. Bez potíží sádrokarton snáší alergici. Hladkost jeho povrchu zabraňuje hromadění prachu.

Sádrokarton

Z hlediska tepelně-technických vlastností nepředstavuje sádrokarton ani typický tepelný izolant, ani vodič. K zajištění tepelné izolace se kombinuje s vláknitou tepelnou izolací či pěnovým polystyrenem. Na druhé straně se ovšem sádrokarton využívá i pro systémy sálavého plošného vytápění (např. podlahové vytápění).Při příznivé tepelné jímavosti, tj. schopnosti odvádět teplo např. z naší ruky, není subjektivně povrch výrobků ze sádry studený.

Sádrokarton

K produktům na bázi sádry patří i sádrové tmely a omítky. Vývoj sádrových tmelů k jejich nynějším vynikajícím vlastnostem byl dán především potřebou tmelicích hmot pro sádrokartonové desky, dnes se ovšem tyto tmely používají ve stejné míře i k vyrovnání povrchu nerovných stěn či panelů, výplní trhlin apod.Snadností zpracování, hladkostí povrchu, a tím i výsledným efektem se současné zušlechtěné tmely nedají vůbec srovnávat s klasickou sádrou, používanou pro tyto účely dříve. Vlivem přísady pryskyřic získaly současně sádrové tmely i na pevnosti a houževnatosti. Sádrové tmely a vyrovnávací hmoty jsou zvláště oblíbené obyvateli panelových domů, protože se skvěle uplatňují při opravách či rekonstrukcích bytů. Mnohostrannost sádrokartonu a výrobků na bázi sádry je veliká. Jako každý materiál mají však i tyto výrobky svá omezení. Desky a materiály na bázi sádry jsou určeny, kromě několika málo výjimek, do interiéru stavby (tedy pro vnitřní ýstavbu), a to včetně bytových koupelen či WC. Výrobky na bázi sádry se nehodí do prostorů se zemní vlhkostí či trvalou vysokou vzdušnou vlhkostí (nad 75% trvalé relativní vlhkosti při 20°C – sprchy bazénů, průmyslové provozy s trvale vysokou vlhkostí vzduchu, např. prádelen atd.) nebo dokonce do exteriéru, kde by byly vystaveny vlivům povětrnosti (především dešťové vodě). A máte-li pochybnosti, vzpomeňte na ty kteří se koupali s nohou v sádře.

V rámci sádrokartonářských prací